Regulamin

  Regulamin

  1. Sklep internetowy Lalki Metoo prowadzony jest przez Monika Strzelec Władysławowo 36 C, 82-300 Elbląg, adres e-mail: lalkimetoo@wp.pl.
  2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  4. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
  5. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest dodanie produktu do koszyka, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi adresowymi oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  5. Klient powinien dokonać zapłaty na rzecz Sklepu za zakupiony towar w terminie 5 dni od momentu zakupu.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  7. Klient ma do wyboru formy płatności- płatność przelewem z góry, płatność Przelewy24 lub płatność za pobraniem.
  8. Dostawa towaru uwzględnia wszystkie kraje, do których usługi pocztowe świadczy Poczta Polska S.A.
  9. Zamówienia wysyłane są w ciągu 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu w dni robocze.
  10. Koszt wysyłki poza granice Polski ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju, którego dotyczy wysyłka oraz wagi produktu.
  11. Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad.
  12. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
  13. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
  14. W przypadku wystąpienia wad, Kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania: naprawy, wymianu towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).
  15. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.
  16. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
  17. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  18. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  19. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.
  20. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  21. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
  22. W terminie 7 dni Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
  23. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
  24. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
  25. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
  26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.